✤ Mục đích thu thập

Các thông tin bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ khách hàng,… là những thông tin cần thiết buộc khách hàng phải cung cấp khi có nhu cầu đặt hàng. Việc thu thập các thông tin này nhằm mục đích liên hệ xác nhận khi khách hàng đặt mua hàng.

✤ Phạm vi sử dụng

Những thông tin này được chúng tôi lưu trữ nhằm để:

– Cung cấp các sản phẩm mới nhất đến khách hàng.

– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng.

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm.

– Xử lý đơn đặt hàng và xử lý yêu cầu của quý khách hàng.